Til Menu  

  Kommende kampe 

  Nyheder

  Årets spiller kåret af Randers HK Fanklub

  Frida G. Møller modtog prisen.

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling

  Dato: 01-04-2024

   

   

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers HK´s Fanklub

   

  Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19.00

  I Fritidscenteret, Vestergade 15, 8900 Randers C

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.

  Se bilag 1.

  1. Valg til bestyrelsen.

  På valg er Jan Henriksen, Jimmi Thomassen & John Jørgensen, alle modtager genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

  På valg er Henrik Frandsen & Keld Johansen, begge modtager genvalg.

  1. Valg af 2 revisorer.

  På valg er Johnny Pedersen & Jens Jensen, begge modtager genvalg.

  1. Valg af 2 revisorsuppleanter.

  På valg er Jens Rasmussen & Villy Abildgaard, begge modtager genvalg.

  1. Eventuelt.

   

  Fanklubben vil være vært ved en øl eller vand ved generalforsamlingen.

   

  Jf. vedtægterne skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 14 dage før, dvs. 1. maj 2024.

  Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

   

  Vel mødt, Bestyrelsen

   

   

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers HK´s Fanklub

   

  Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19.00

  Bilag 1:

  Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

   

   

  Forslag 1:

  Vedtægter for Randers HK's Fanklub

  Foreningens navn og hjemsted

  Foreningens navn er Randers HK's Fanklub.

  Dens hjemsted er Randers kommune.

   

  Ændres til:

  Vedtægter for Randers HK Fanklub

  Foreningens navn og hjemsted

  Foreningens navn er Randers HK Fanklub.

  Dens hjemsted er Randers kommune.

   

  Forslag 2:

  Ordinær generalforsamling

  stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, når sæsonen er slut. Dog senest d. 31. Maj. Og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag og bekendtgørelse i højtaleren i forbindelse med en hjemmekamp.

  Ændres til:

  Ordinær generalforsamling

  stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, når sæsonen er slut, dog senest d. 31. Maj. Den skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på Fanklubbens hjemmeside og facebook gruppe , samt ved udsendelse af orienterende mail eller sms til medlemmerne. SMS er dog uden dagsorden, men med henvisning til førnævnte hjemmeside og facebook gruppe.

  Fanklubbens partnere

  Fanklubbens Hovedpartner   

  Fanklubbens partnere