Til Menu  

  Kommende kampe:

  Nyheder

  Opstartsarrangement

  MØD RANDERS HK OG DE FANTASTISKE FANS, NÅR DE DYSTES PÅ GOLFBANEN

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling

  Dato: 08-06-2020

   

  Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Randers HK´s Fanklub

   

  Onsdag d. 1. juli 2020 kl. 18.00 i Helligåndshuset –

  Erik Medveds plads 1

   

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens Beretning.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Indkomne forslag – Skal være bestyrelsen ihænde senest 14 dage før generalforsamling.

  6. Valg til bestyrelsen - På valg er John Jørgensen, Brian Jørgensen samt Jesper Krogsgaard. John og Jesper modtager genvalg, Brian Jørgensen genopstiller ikke.

  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

  8. Valg af 2 revisorer.

  9. Valg af 2 revisorsuppleanter.

  10. Evt.

   

  Efter generalforsamlingen vil der være lidt at spise ☺

   

  Vel mødt, Bestyrelsen 

  Øvrige sponsorer

  Hovedsponsor
  Øvrige sponsorer