Til Menu  

  Vær med til at støtte Randers HK i 1. division!

  Meld dig ind i Randers HK Fanklub under fanen medlemskab her på siden

  Vi glæder os til at byde dig velkommen

   

  Nyheder

  Meld dig ind i Randers HK Fanklub

  Pigerne får brug for DIN opbakning!

  Referat af ordinær generalforsamling

  Dato: 17-06-2024

   

  Referat af ordinær generalforsamling i Randers HK Fanklub

  Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19.00 i Fritidscenteret Vestergade.

   

  Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent.

  Johnny Pedersen blev valgt.

  Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor kunne fortsætte.

   

  2. Bestyrelsens beretning

  Fremlagt af Formand Brian Jørgensen - kan ses efter referatet.

  Beretningen blev godkendt.

   

  3. Fremlæggelse af det revidere regnskab.

  Fremlagt af Kasserer Jimmi Thomassen.

  Der kunne konstateres et overskud for regnskabsåret 2023 på 7291,41 kr.

  Regnskabet blev godkendt.

   

  4. Fastsættelse af kontingent.

  Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 150 kr.

  Dette blev vedtaget.

   

  5. Indkomne forslag:

  Bestyrelsen havde 2 forslag til vedtægtsændringer, ellers ingen indkomne forslag.

   

  Forslag 1:

  Vedtægter for Randers HK´s Fanklub

  Foreningens navn og hjemsted

  Foreningens navn er Randers HK´s Fanklub

  Dens hjemsted er Randers Kommune.

   

  Ændres til:

  Vedtægter for Randers HK Fanklub

  Foreningens navn og hjemsted

  Foreningens navn er Randers HK Fanklub

  Dens hjemsted er Randers Kommune

   

   

  Forslag 2:

  Ordinær generalforsamling

  stk.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, når sæsonen er slut. Dog senest d. 31. maj. Og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag og bekendtgørelse i højtaleren i forbindelse med en hjemmekamp.

   

  Ændres til:

  Ordinær generalforsamling

  stk.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, når sæsonen er slut, dog senest d. 31. maj. Den skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på Fanklubbens hjemmeside og facebookgruppe, samt ved udsendelse af orienterende mail eller sms til medlemmerne. Sms er dog uden dagsorden, men med henvisning til førnævnte hjemmeside og facebookgruppe.

  Begge ændringsforslag blev vedtaget.

   

  6. Valg til bestyrelsen.

  Jan Henriksen, John Jørgensen og Jimmi Thomassen modtog alle genvalg uden modkandidater.

   

  7. Valg af 2 suppleanter.

  Keld Johansen og Henrik Frandsen modtog genvalg som hhv. 1. og 2. suppleant.

   

  8. Valg af 2 revisorer.

  Johnny Pedersen og Jens Jensen modtog genvalg.

   

  9. Valg af 2 revisorsuppleanter.

  Jens Rasmussen og Villy Abildgaard modtog genvalg som hhv. 1. og 2. suppleant.

   

  10. Evt.

  Kampens spiller/årets spiller: Der blev forklaret hvorfor bestyrelsen havde valgt årets modtagere, og bestyrelsen bad om indput til hvordan dette skulle kåres fremadrettet.

  Formanden orienterede kort om en Fanzone i den nye sæson, hvor vi har brug for hjælpere til. Der var flere tilkendegivelser om at hjælpe med dette.

  Opstartsarrangement for næste sæson vil foregå d. 4. september. Tid og sted vil komme senere.

  Jimmi foreslog et par sociale tiltag når håndbolden ligger stille, fx. fællesspisning eller en Tysklandstur. Der blev tilkendegivet opbakning til dette, så det vil bestyrelsen arbejde videre med.

  Dirigenten kunne herefter kalde generalforsamlingen for afsluttet.

   

   

  Bestyrelsens beretning for sæsonen 2023-2024

   

  Bestyrelsens beretning for sæsonen 2023-2024, Randers HK Fanklub.

   

  Det seneste år har været et meget begivenhedsrigt år for Randers HK Fanklub, og hvem skulle have troet det da ligaholdet gik konkurs før jul 2022?

  Da det nye Randers HK så dagens lys og var i gang med at bygge en helt ny klub op, valgte vi i Fanklubbens bestyrelse, at se det som en mulighed for at ”støve os lidt af”…… Vi så det som en ny start for os, med mulighed for at bryde lidt ud af den kasse vi følte at vi var kommet i efter mange år nede bag målet. Vi er bevidste om at vi skal have nye medlemmer, og det kunne være et skridt på vejen.

  Vi har haft en stabil medlemsopbakning i mange år, så vi ville samtidig bruge de ting der har fungeret godt tidligere.

  For at vise vores tilhørsforhold til det nye Randers HK valgte vi at give Fanklubben et nyt visuelt udtryk, et nyt logo i de samme farver som den nye klubs. Et enkelt logo der både skulle fortælle hvem vi er, hvad vores formål er og som samtidig byggede på vores historie.

  Det blev offentliggjort til den mest spændende aften i langt tid, nemlig den aften hvor vi skulle møde holdet og trænerstaben for første gang – sæsonopstartsarrangementet. Det blev samtidig holdt hos vores nye finansielle partner Sparekassen Danmark.

  Ud over at lægge lokaler til arrangementet, gav Sparekassen både sandwich og drikkevarer. Aftenen bød også på et spændende og rørende indblik i para sporten med guldmedaljevinder ved Special Olympics Worldgames i Håndbold, den lokale Jacob Sevelstad Mathiasen. Og sidst men ikke mindst kunne man bestille originale spilletrøjer til kun 100 kr.  Der er ingen tvivl om at Sparekassen Danmark rigtig gerne vil os som forening, og vil gøre hvad de kan, for at vi bliver bygget op sammen med Randers HK. De er meget mere end bare en finansiel partner og vi er ikke i tvivl om at det var det rigtige valg vi tog i bestyrelsen, da vi valgte at skifte til dem. Det var som en start med udgangspunkt i, at vi kunne spare en del penge på vores bankforretninger, men det er blevet til så meget mere, og det er vi meget taknemmelige for. Det vil kasseren også fortælle lidt mere om senere er jeg sikker på.

  Aftenen viste også med klar tydelighed at der var mange der havde savnet at komme til håndbold, og så skidt med at det var 2. division.

  At medlemmerne i Randers HK Fanklub er nogle af Danmarks mest loyale fans, er ikke bare noget vi siger for at fedte! Hvis nogen havde sagt før sommerferien sidste år, at vi ville lave busture til næsten halvdelen af udekampene i 2. division, havde vi nok sagt de var tossede. Men det blev faktisk til ture til de 5 kampe der lå længst væk, og ved flere af turene var spillerne også med bussen. Det var et nyt initiativ vi tog for at fans og spillere kunne komme tættere på hinanden, og så var det en fornuftig måde at støtte klubben på, hvor spillerne samtidig slap for at have en lang køretur i bil i benene. En win-win som er blevet taget godt imod af både fans og spillertrup. Det er uden tvivl også noget vi vil snakke med klubben om frem mod næste sæson!

  I løbet af første halvdel af sæsonen fik vi oplevet lidt af hvert vi ikke har prøvet før… både at nå julepausen uden pointtab og at blive truet med at blive smidt ud af en hal. Der er ingen der skal sige at det er kedeligt at komme til håndbold i 2. div…. Igen skal der lyde en stor ros for hvordan situationen i Skovbakken blev håndteret!

  Julen er traditionernes tid, og det er det også i Fanklubben. Derfor var der naturligvis også juleafslutning, denne gang hos Randers Realskole. En fantastisk aften hvor tiden fløj afsted, så vi var nødt til at smide folk ud…. Det har vi alligevel aldrig prøvet før, men et fantastisk billede på hvor meget alle hyggede sig!

  Og så toppede Sparekassen Danmark lige det hele med en julegave til alle, nemlig den nye spilletrøje der havde været forsinket, og at egenbetalingen i stedet skulle gå til fanklubben! Det var bare fantastisk!

  Som sæsonen skred frem i løbet af foråret blev det hurtigt klart, at der ikke ville blive tvivl om oprykningen for holdet men at det kun ville være et spørgsmål om, hvor mange runder før afslutningen det ville være en realitet. Det skete 6 runder før tid i hjemmekampen mod Nøvling IF, i en næsten fyldt Hal 3. Der var en helt speciel og intens forventningsfuld stemning til den kamp, og da spillerne lige fik de værste nerver spillet ud af kroppen var der ingen tvivl om sejren. Det blev naturligvis fejret med guldregn af konfetti over spillerne.

  At det var en stor forløsning at målet var nået, var der ingen tvivl om. Det var nok også en årsag til at de medbragte bobler til udekampen i NSK blev brugt til at fejre sæsonens eneste nederlag i turneringen, samt at nedrykkerne fra Hornslet også var tæt på at tage point i sidste kamp.

  Afslutningsarrangementet blev afholdt i Netværkshuset N1 med over 40 fans, samt spillere og ledere fra Randers HK. Årets spiller og årets skulderklap blev uddelt til hhv. Frida Møller og Simon Olsen. Det var et valg vi tog i bestyrelsen at gøre det på denne måde her det første år. Både fordi vi ikke kendte spillerne fra start, og fordi det store arbejde Tommy lagde i at lave afstemningerne på facebook og hjemmeside, til sidst ikke blev honoreret med nævneværdig deltagelse. Vi vil gerne lægge op til en dialog om, hvordan i medlemmer synes vi skal gøre det fremadrettet.

  Vores bekymringer om medlemstal inden sæsonen skulle vise sig at være ubegrundet. Vi forsøgte henover sommeren at være meget aktive på de sociale medier med forskellige opslag, for at få aktiveret den fanbase vi har haft i mange år. Og forhåbentlig få flere til da det jo var et helt nyt hold.

  Det må vi sige er lykkedes. Vores medlemstal har været støt stigende hele sæsonen, og vi har nu 50 % flere medlemmer end vi havde til sidst i ligaen. Det er vi meget imponerede over og samtidig ydmyge omkring. Der er uden tvivl mange årsager til den positive udvikling! Jeg er sikker på at det faktum at vi er kommet væk fra pladserne bag målet har indvirket positivt. Vi har været synlige i forbindelse med kampene på en ny måde, med indkøbte bannere og beachflag og så har vi haft et lydniveau som andre ikke blev skræmt af. En stor tak til Tommy og Jesper for at have fundet en rigtig god balance med trommerne som stemnings skabere.

  Flere nye medlemmer har tilkendegivet at de gerne ville støtte det store arbejde vi lægger, bag støtten til Randers HK. En ting der nok har været meget mere synligt i det nye set-up, hvor der jo ikke har været så mange tilskuere som i ligaen, og hvor vi så har fyldt forholdsvist mere i hallen på en god måde.

  Mange nye medlemmer har også relationer til de nye spillere, på den ene eller anden måde. Fra den side har vi også fået stor ros omkring vores arbejde. Det aktivitetsniveau og den solide opbakning der er vist fra jer medlemmer uanset hvor vi har været, er en ligaklub værdig, og har vakt opsigt rundt omkring os! Randers HK´s oprykning er lige så meget jeres oprykning, for hold da op jeres opbakning har været til en guldmedalje!!!!

  Vi har i bestyrelsen været meget bevidste om, at vi skulle være med til at skrive den gode historie om det nye Randers HK, for også at udvikle os selv. Det er heldigvis også et synspunkt der bliver delt hos Randers HK. Der skal ikke være tvivl om at de rigtig gerne vil os, og at de ønsker at bygge klub og fanklub op sammen under vores fælles #sammenomholdet. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med FU her i den første sæson, og der er ingen tvivl om at det vil fortsætte. De ønsker at vi skal være en vigtig brik i opbygningen af en ny fankultur i Randers, og det er vi rigtig glade for. Mere herom senere.

  Et par af de ting som det gode samarbejde har kastet af sig for os, har været busturene med pigerne, en flot artikel i Randers Amtsavis og hjælp fra Lonnie til at få både lokale og ekstra sponsorstøtte til vores afslutning.

  I forhold til sponsorer må vi så til gengæld sige at vi har været udfordret. Selvom vi har fået flere nye partnere/sponsorer, har det været et rigtig svært år at skaffe sponsorater i. Selv de gaver vi tidligere har kunnet få til vores lotterier har været svære at skaffe. Det kan der være flere årsager til, bl.a. tilbagebetaling af coronalån, energikrise og at der bare er rigtig mange om budet. Det er et punkt vi er nødt til at få hjælp til, vi kan som bestyrelse ikke løfte dette alene. Måske Randers HK kan være lidt til hjælp, men det kan vi ikke tage for givet! Så kender i nogen der kunne ske gerne at ville støtte os, så sig endelig til, for det bliver der brug for i de kommende sæsoner!

   

  Bestyrelsen ser alt i alt tilbage på et fantastisk år for Randers HK Fanklub, med en masse gode resultater både på og udenfor banen. Vi glæder os til at forsøge at fortsætte udviklingen når det efter sommerferien hedder år 2 med det nye Randers HK og 1.division.

  Beretning slut

   

   

  Fanklubbens partnere

  Fanklubbens Hovedpartner   

  Fanklubbens partnere