Til Menu  

REFERAT

Dato: 05-06-2023

Referat af ordinær generalforsamling

Onsdag d. 31/5-2023 i Fritidscentret

 

  1.    Valg af dirigent.

Johnny Pedersen blev valgt.

 

  1.   Bestyrelsens beretning.

Beretning fremlagt af næstformand Jackie Thomassen, beretning godkendt af alle fremmødte.

 

  1.    Fremlægges af det reviderede regnskab.

Regnskab fremlagt af kassér Jimmi Thomassen. Regnskab godkendt af alle fremmødte.

 

  1.    Fastsættelse af kontingent.

Kontingent uændret kr. 150.

 

  1.    Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

  1.    Valg til bestyrelsen.

Jesper Krogsgaard, Tommy Borch-jensen og Jens Jensen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, derudover ønskede Daniel Vasseux ikke at opstille til bestyrelsen igen.

 

Til bestyrelsen blev valgt Brian Jørgensen(2 år), John Jørgensen(1 år), Jan Henriksen(1 år ), Jackie Thomassen (2 år) samt Jimmi Thomassen(1 år).

 

  1.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Henrik Frandsen og Keld Johansen blev valgt.

 

  1.    Valg af 2 revisorer.

Johnny Pedersen og Jens Jensen blev valgt.

 

  1.    Valg af 2 revisorsuppleanter.

Jens Rasmussen og Villy Abildgaard blev valgt.

 

Herefter indlæg med Christian Lynnerup fra Randers Håndboldklub.

 

  1.    Eventuelt.

Der blev givet mange gode tilkendegivelser fra medlemmerne, og alle var enige om, at vi glæder til at komme afsted til håndbold igen.

 

Referent

Jimmi Thomassen